Print Thứ Sáu, 27/03/2020 10:41 Gốc

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan cao trong cả nước, Thường trực Thành ủy thành phố Hải Phòng đã ban hành văn bản (Công văn số 1204-CV/TU ngày 26/3/2020) yêu cầu các quận ủy, huyện ủy, các đảng ủy trực thuộc Thành ủy chỉ đạo các đảng bộ cơ sở tạm hoãn việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp cơ sở, kể cả đại hội điểm cho đến khi có chỉ đạo mới để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 một các hiệu quả nhất.

Các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung đại hội đảng các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Thông tri số 36-TT/TU ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy, khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, không còn nguy cơ lây nhiễm sẽ tiến hành tổ chức đại hội theo kế hoạch chung.

Thường trực Thành ủy yêu cầu các quận ủy, huyện ủy, các đảng ủy trực thuộc Thành ủy triển khai thực hiện nghiêm túc.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng: Tạm hoãn tổ chức đại hội đảng bộ các cấp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác