Print Chủ Nhật, 27/01/2019 00:37

Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ban Thương vụ Thành ủy đã có Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 9/1/2018, trong đó chỉ đạo: “thực hiện sáp nhập, tăng quy mô đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện”.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố để trình Chính phủ ban hành. Theo đó, sửa đổi, giảm số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo phân loại đơn vị hành chính.

Để thực hiện nghiêm chủ trương của Trung ương Đảng, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy; Chủ tịch UBND thành phố vừa có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã (trừ chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã; Trưởng Công an xã) để thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố và triển khai thực hiện quy định mới của Trung ương về bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã.

Đối với các địa phương đã xây dựng Kế hoạch, thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã trên các phương tiện thông tin đại chúng, cần khẩn trương tổ chức hoàn thành việc tuyển dụng công chức cấp xã theo quy định; chịu trách nhiệm về việc sắp xếp, bố trí đúng số lượng công chức khi Trung ương ban hành quy định mới về số lượng công chức cấp xã.

haiphong.gov.vn 25/12/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tạm dừng tuyển dụng công chức cấp xã
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác