Print Thứ Năm, 06/02/2020 09:44 Gốc

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 121/CĐ -TTg ngày 23/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH ngày 02/02/2020 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 24/1/2020 và Thông báo kết luận số 45/TB-UBND ngày 28/01/2020 tại cuộc họp kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp đo chủng mới của vi rút Corona gây ra của UBND thành phố;

Trước diễn biến phức tạp mới cùa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng yêu cầu các doanh nghiệp có người Trung Quốc làm việc thực hiện ngay các công việc sau:

1. Nghiêm túc thực hiện thực hiện các Chỉ thị của Thủ Tướng Chính phủ, Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, Chỉ thị của Chủ tịch ƯBND thành phố và các văn bản Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng: số 275/BQL-LĐ ngày 29/01/2020, số 296/BQL-LĐ ngày 01/Ọ2/2020 về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp.

2. Yêu cầu các doanh nghiệp tạm dừng tiếp nhận lao động từ Trung Quốc quay trở lại Việt Nam làm việc và các lao động di chuyển qua các vùng dịch trong thời gian công bố dịch bệnh.

3. Doanh nghiệp chủ động thông báo vận động người lao động Trung Quốc tạm thời dừng sang Việt Nam làm việc cho đến khi có thông báo hết dịch.

4. Đối với các doanh nghiệp đã có người lao động Trung Quốc đã quay trở lại Việt Nam làm việc yêu cầu thống kê chi tiết hàng ngày danh sách số lao động Trung Quốc hiện đang tạm trú tại địa chỉ, địa phương nào trong thành phố từ thời điểm sang Việt Nam cho đến khi có thông báo hết dịch.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tạm dừng tiếp nhận lao động từ Trung Quốc quay trở lại Việt Nam làm việc và các lao động di chuyển qua các vùng dịch trong thời gian công bố dịch bệnh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác