Print Thứ Sáu, 31/07/2020 17:06 Gốc

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có Văn bản gửi UBND các quận, huyện đề nghị chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn về việc thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đầy đủ văn bản chỉ đạo của cơ quan quản lý các cấp về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, kiện toàn, củng cố và vận hành hệ thống phòng chống dịch, triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại tất cả các cơ sở giáo dục mầm non theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Hiệu trưởng, chủ nhóm lớp mầm non độc lập tư thục chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện về công tác phòng chống dịch bệnh của đơn vị.

Tạm dừng dạy hè trong tháng 8 đến khi có thông báo mới để tập trung thực hiện công tác phòng chống dịch, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mầm non và các công tác chuẩn bị cho năm học mới. Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh khắc phục khó khăn, đảm bảo thông tin hai chiều với các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện chăm sóc, vệ sinh phòng chống dịch cho trẻ tại gia đình. Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 thực hiện theo hướng dẫn chung của UBND thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu căn cứ vào “Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn, phòng chống dịch COVID-19 trong trường học” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, xây dựng các tiêu chí cụ thể gắn với hình hình thực tiễn của địa phương làm cơ sở đánh giá mức độ an toàn của nhà trường khi cho học sinh nghỉ học.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Các cơ sở giáo dục mầm non tạm dừng dạy hè trong tháng 8
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác