Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:28

UBND thành phố vừa có Công văn gửi Sở Nội vụ và UBND các quận, huyện về việc bổ nhiệm phó trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, quận. Theo đó, UBND thành phố yêu cầu, trong khi chờ Chính phủ sửa đổi Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014, UBND các quận, huyện tạm dừng việc bổ nhiệm, tiếp nhận cấp phó trưởng phòng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện.

Đối với UBND các quận, huyện đang bố trí số lượng cấp phó trưởng phòng chuyên môn đảm bảo đúng số lượng, cơ cấu theo quy định tại Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của UBND thành phố (quận Lê Chân, các huyện: An Dương, Kiến Thụy và Cát Hải): giữ đúng định mức số lượng cấp phó trưởng phòng hiện hành theo quy định. Trường hợp đối với phòng chuyên môn không còn cấp phó thì thực hiện việc điều động trong nội bộ địa phương, nếu việc điều động không bảo đảm trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo đối với từng trường hợp cụ thể (qua Sở Nội vụ để tổng hợp, đề xuất).

Đối với UBND các quận, huyện đang có tổng số cấp phó trưởng phòng chuyên môn đảm bảo số lượng quy định, nhưng cơ cấu giữa các phòng chưa đảm bảo, như: một số phòng chuyên môn đang bố trí 3 phó trưởng phòng/ 01 phòng (gồm các quận: Ngô Quyền, Kiến An, Đồ Sơn, Dương Kinh; các huyện: Tiên Lãng và Vĩnh Bảo): Thực hiện việc sắp xếp, điều động số lượng cấp phó trưởng phòng chuyên môn đang bố trí 3 phó trưởng phòng để đảm bảo số lượng cấp phó đúng quy định tại Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của UBND thành phố; trường hợp điều động không bảo đảm trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm, báo cáo UBND thảnh phố xem xét, chỉ đạo đối với từng trường hợp cụ thể (qua Sở Nội vụ để tổng hợp, đề xuất).

Đối với UBND các quận, huyện đang bố trí tổng số cấp phó trưởng phòng chuyên môn vượt quá quy định (trên 23 người) và bố trí 3 phó trưởng phòng/01 phòng (hoặc 02 phó trưởng phòng/01 phòng đối với Phòng Y tế) vượt 01 người so với quy định tại Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của UBND thành phố (gồm các quận: Hồng Bàng, Hải An; các huyện: An Lão và Thủy Nguyên): Thực hiện việc sắp xếp, điều động giảm số lượng cấp phó các phòng chuyên môn để đảm bảo tổng số lượng cấp phó và số lượng cấp phó tại từng phòng chuyên môn bảo đảm theo đúng quy định tại Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của UBND thành phố.

UBND thành phố yêu cầu thực hiện hoàn thành trước ngày 30/6/2018 theo chỉ đạo cùa Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1068/VPCP-TCCV ngày 30/01/2018 và UBND thành phố tại Công văn số 1161/UBND-NC ngày 12/3/2018.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện của UBND các quận, huyện; kịp thời báo cáo UBND thành phố chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, bất cập.

LHT – haiphong.gov.vn 02/05/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tạm dừng bổ nhiệm, tiếp nhận cấp phó trưởng phòng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác