Print Chủ Nhật, 05/04/2020 20:02 Gốc

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại văn bản số 1960/TCĐBVN ngày 01/4/2020 về việc tạm đình chỉ hiệu lực có thời hạn đối với các loại phù hiệu, biển hiệu của xe kinh doanh vận tải, Sở Giao thông Vận tải đã ban hành văn bản số 74/TB-SGTVT ngày 02/4/2020 về việc tạm đình chỉ hiệu lực có thời hạn đối với các loại phù hiệu, biển hiệu của xe kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn thành phố.

Nội dung cụ thể:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tạm đình chỉ có hiệu lực có thời hạn đối với các loại phù hiệu, biển hiệu của xe kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác