Print Thứ Ba, 07/06/2022 10:05 Gốc

Cơ quan, tổ chức, người dùng có thể sử dụng các tài liệu dưới đây phục vụ việc tham khảo thông tin hoặc tuyên truyền về ứng dụng.

1. Giới thiệu ứng dụng i-Speed

2. Thông số đo

3. Tốc độ Internet tham khảo

4. Tài liệu truyền thông

4.1. Logo VNNIC Internet Speed

4.2. Standee

4.3. Poster

4.4. Banner

4.5. Standee, banner, poster

4.6. Clip ra mắt ứng dụng: https://www.youtube.com/watch?v=RQ7ZYkcQrmQ

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tài liệu tham khảo thông tin và tuyên truyền về ứng dụng i-Speed
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác