Print Thứ Sáu, 08/07/2022 16:40 Gốc
  1.  Về các cơ sở khoa học

2. Về vấn đề tiêu chuẩn hóa

3. Các hoạt động quản lý của Bộ

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tài liệu  Quản lý phát triển các trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) ở Việt Nam
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác