Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:56

Đây là thông tin nêu tại tọạ đàm khoa học “Đánh giá 2 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố” do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tổ chức sáng 8-11.

 

Quang cảnh tọa đàm


Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2 năm qua, cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp giảm, tỷ trọng giá trị sản xuất lâm- thủy sản tăng lên. Đến hết năm 2017, cơ cấu giá trị nông-lâm-thủy sản đạt tỷ lệ tương ứng 65,86%-0,28% và 33,86%. Năm 2018, giá trị sản xuất nông- lâm- thủy sản của thành phố đạt gần 15.000 tỷ đồng, tăng 2,78% so với năm 2017. Tuy nhiên, theo TS. Hoàng Văn Kể, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, mức tăng này thấp hơn bình quân chung cả nước (3,65%), chưa đạt mục tiêu Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố đề ra.

 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phạm Văn Lập phát biểu tại tọa đàm.

 

Tại tọa đàm, 13 báo cáo tham luận cùng nhiều ý kiến phát biểu của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý tập trung phân tích, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ chính sách đất nông nghiệp, thu hút lao động chất lượng cao; xây dựng vùng nông nghiệp tập trung với cây trồng chủ lực… Đây là những vướng mắc cơ bản, có ý nghĩa then chốt để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố theo tiến độ, đúng lộ trình và mục tiêu đề ra.

 

Thiếu lao động chất lượng cao là một trong nhiều khó khăn khi thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố.

 

Ghi nhận, tiếp thu những ý kiến của nhiều đại biểu, nhà khoa học, doanh nghiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phạm Văn Lập khẳng định: Những ý kiến tư vấn, phản biện tại toạ đàm đóng góp quan trọng cả về lý luận và thực tiễn để ngành Nông nghiệp bổ sung, đề xuất kiến nghị thành phố thực hiện. Từ đó, tạo cơ sở quan trọng để Sở tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong thời gian tới.


Tuyết Mai – Báo Hải Phòng 08/11/2018 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố: Chưa đạt mục tiêu đề ra
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác