Print Thứ Bảy, 26/01/2019 23:04

Sáng 3/1, tại điểm cầu Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự vả chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì Hội nghị. Tham dự có đại diện các Ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến

Năm 2018, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thành, hoàn thành vượt mức 5/5 chỉ tiêu, trong đó có một số chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc như: tốc độ tăng trưởng GDP đạt 3,76%, đạt mức cao nhất trong 7 năm gần đây (Chính phủ giao là 2,8 – 3%); giá trị sản xuất toàn ngành tăng 3,86%, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 40,02 tỷ USD (Chính phủ giao là 36-37 tỷ USD), tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới (NTM) đạt 42,4% (Chính phủ giao là 37%).

Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng chuẩn bị hoàn thành Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020, tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch phát triển đất nước, kế hoạch phát triển ngành, tập trung thực hiện tái cơ cấu lại nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, toàn ngành nông nghiệp xác định và hướng tới “Xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đối khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh”. Toàn ngành phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP trên 3,0%, giá trị sản xuất trên 3,11%; kim ngạch xuất khẩu khoảng 42-43 tỷ USD; có 48 – 50% xã và 70 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ che phủ rừng trên 41,85%.


Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Tại Hải Phòng, năm 2018, toàn ngành cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản ước đạt 14.788,9 tỷ đồng đạt 100,18% kế hoạch, tăng 2,78% so với năm 2017; trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tiếp tục tăng 2,78% so với năm 2017, cao hơn chỉ tiêu được giao 0,01%. Trong năm, thành phố có thêm 18 xã cán đích nông thôn mới (vượt 3 xã so với kế hoạch). Cơ cấu ngành chuyển dịch đúng hướng, bước đầu đạt kết quả tích cực.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thủ tướng nhấn mạnh: ý chí quyết tâm cùng với thiên thời, địa lợi, nhân hòa tạo tiền đề ngành nông nghiệp đạt kết quả toàn diện vượt bậc, nhiều điểm sáng, điểm mới; đời sống người dân được cải thiện, nâng cao. Cùng với việc thực hiện 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019, Thủ tướng đề nghị thời gian tới ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm hoàn thiện thể chế chính sách, đẩy mạnh tái cơ cấu lại ngành, phát triển thị trường tiêu thụ nông sản, xây dựng sản phẩm chủ lực của Quốc gia, địa phương gắn với chương trình mỗi làng xã một sản phẩm, xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ cao, công nghệ chế biến, đặc biệt là thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 vào sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng nhấn mạnh tiêu chí nâng cao thu nhập cho người dân.

Nguyễn Hải – haiphong.gov.vn 03/1/2019

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác