Print Thứ Tư, 22/01/2020 11:34 Gốc

Uỷ ban nhân dân thành phố vừa ban hành Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2307/2016/QĐ-UBND ngày 13/10/2016.

Theo đó, Quyết định sửa đổi, bổ sung các nội dung thuộc Khoản 1 Điều 4, Khoản 5 Điều 5, Điều 6, ĐIều 7, Điều 8, Khoản 2 Điều 9, Điều 10, Tên Điều 12, Khoản 3 Điều 12, Điều 13, Khoản 2 Điều 14, Khoản 2 Điều 15, Điều 16, Khoản 11 Điều 17, Khoản 3 Điều 18, Khoản 4, 5 Điều 20, Khoản 4 Điều 21, Điều 27, Điều 28 Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2307/2016/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của Uỷ ban nhân dân thành phố.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các phường, xã, thị trấn, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này,

Tài liệu đính kèm tải tại đây 02-2020-QD-UBND.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác