Print Thứ Tư, 18/08/2021 17:30 Gốc

Sáng 18/8, đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm.

Dự buổi làm việc có lãnh đạo một số cơ quan liên quan của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ yêu cầu đến ngày 30/9/2021 phải hoàn thành các hạng mục công trình xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu tại 8 xã thí điểm, sớm tổng kết thí điểm 8 xã xây dựng NTM năm 2020-2021. Cùng với đó, phân tích rõ vai trò của người dân trong việc hiến đất làm đường giao thông NTM, tiếp tục triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu tại 14 xã theo kế hoạch năm 2021. Phó chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm tham mưu thành phố ban hành nghị quyết về xây dựng NTM mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025; thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM cần triển khai rõ từng việc. Sở cần tham mưu cơ chế, chính sách khuyến nông, khuyến khích phát triển nông nghiệp-thủy sản; phát triển sản phẩm OCOP; cơ giới hóa đồng bộ sản xuất nông nghiệp gắn với sản phẩm OCOP; quy định về canh tác hữu cơ trên địa bàn thành phố; lập kế hoạch đề án phát triển sản xuất hàng hóa; xây dựng vùng chăn nuôi tập trung gắn với bảo vệ môi trường; phát triển HTX nông nghiệp; quan tâm một số đề án trong lĩnh vực thủy sản, phát triển rừng giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tiếp tục duy trì và phát triển ổn định. Giá trị sản xuất nông, lâm thủy sản ước đạt 8.205 tỷ đồng, tăng 0,97% so với cùng kỳ. Đối với lĩnh vực trồng trọt, lúa mùa hiện đang sinh trưởng, phát triển tốt. Trong chăn nuôi, công tác phòng, chống dịch bệnh được quan tâm; tại một số huyện khống chế được dịch viêm da nổi cục trên đàn bò, bệnh dịch tả châu Phi. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 11.019ha, tăng 1,12% so với cùng kỳ; sản lượng thủy sản đạt 50.187 tấn, tăng 1,41%. Việc triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu tại 8 xã thí điểm đến nay có 37 công trình hoàn thành, 115 công trình đang triển khai thi công. Khối lượng thi công chung các công trình tại 8 xã điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đạt trung bình 63%.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ các tháng cuối năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất thành phố bổ sung biên chế một số đơn vị chức năng thuộc sở; có cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát triển sản xuất, thu hút các tổ chức, cá nhân tích tụ ruộng đất, đầu tư vào sản xuất; bố trí kinh phí xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ; quan tâm thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); bố trí kinh phí thực hiện một số đề án, dự án trong sản xuất nông nghiệp…/.

Tin và Ảnh: Hồ Hương

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sớm tham mưu chính sách, cơ chế xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển nông nghiệp, thủy sản giai đoạn 2021-2025
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác