Print Thứ Hai, 25/05/2020 14:11 Gốc

Cần hoàn thiện hệ thống chính sách để sớm ban hành giá thuê, mua nhà chung cư phù hợp với quy định của pháp luật, với sự phát triển của thành phố. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình đã nhấn mạnh ý kiến chỉ đạo như vậy tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ của thành phố đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại các chung cư mới xây dựng trên địa bàn thành phố, sáng 25/5. Cùng dự họp có lãnh đạo các Sở, ngành và đơn vị liên quan.

Theo thống kê, trên địa bàn thành phố hiện có 205 chung cư cũ, trong đó Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh Nhà hiện đang quản lý 131 khu nhà, còn lại do các cơ quan đơn vị tự quản (những khu nhà này đa phần được xây dựng từ những năm 1960 – 1980) hầu hết đã xuống cấp hư hỏng, không đảm bảo an toàn sử dụng… Qua đánh giá và kiểm định, thành phố dự kiến cần thiết phải phá dỡ 178 chung cư cũ để xây dựng lại chung cư mới thay thế, đồng thời cải tạo nâng cấp sửa chữa 27 chung cư cũ còn lại. Đây là chính sách lớn của Đảng, nhà nước nhằm cải thiện phần nào về chỗ ở cho người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và cải tạo, chỉnh trang diện mạo đô thị. Do đó, việc xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ của thành phố đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại các chung cư mới xây dựng trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước sau khi xây dựng mới và cải tạo, là căn cứ pháp lý để tuyên truyền, phố biến chính sách cho người dân…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình cho rằng, việc ban hành chính sách giá, thuê mua căn hộ chung cư phù hợp với quy định của pháp luật và với tình hình phát triển của thành phố.

Qua nghe ý kiến đóng góp của các ngành chức năng tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực nhấn mạnh, việc cải tạo xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn thành phố là chủ trương lớn của thành phố thể hiện sự quan tâm của Thành ủy, UBND đối với công tác đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân thành phố. Tuy nhiên, đây là vấn đề mới, vì vậy yêu cầu các ngành chức năng thành phố cần sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật để quản lý sử dụng tốt các chung cư, tạo điều kiện thuận lợi công bằng cho các đối tượng thụ hưởng theo thẩm quyền. Trên tinh thần đó, ban hành chính sách giá, thuê mua căn hộ chung cư phù hợp với quy định của pháp luật và với tình hình phát triển của thành phố.

Chung cư HH4 Đồng Quốc Bình vừa khánh thành và bàn giao cho người dân ngày 15/5/2020.

Liên quan đến việc soạn thảo chính sách hỗ trợ của thành phố đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại các chung cư mới xây dựng dự kiến trình HĐND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp cùng các cơ quan liên quan rà soát lại các căn cứ pháp lý để xây dựng, trong đó cần lưu ý rõ tính chất văn bản, quy trình xây dựng văn bản, đồng thời tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền trước khi trình UBND thành phố; giao Sở Tư pháp chủ động hướng dẫn Sở Xây dựng thực hiện đúng các trình tự, quy trình văn bản, xác định cụ thể các đối tượng thụ hưởng chính sách trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước… Bên cạnh đó, cũng cần có các lộ trình về tiến độ, xác định nguồn lực thực hiện chính sách cũng như cơ quan tổ chức chịu trách nhiệm triển khai chính sách, Phó Chủ tịch Thường trực nhấn mạnh.

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sớm hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ của thành phố đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại các chung cư mới xây dựng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác