Print Thứ Tư, 06/03/2019 16:45


Sáng 5/3, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố giám sát kết hợp khảo sát
thực tế việc giải quyết các vướng mắc, tồn đọng liên quan đến hồ sơ đề nghị
công nhận liệt sỹ, cấp Bằng Tổ quốc ghi công và thực hiện một số chính sách ưu
đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Thủy Nguyên.

Theo báo cáo của huyện, hiện tổng số hồ sơ tồn đọng đề nghị công nhận
liệt sỹ, cấp Bằng Tổ quốc ghi công trên địa bàn huyện Thủy Nguyên trước Thông
báo kết luận số 182 /TB-HĐND ngày 19/12/2017 của đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ
tịch HĐND thành phố về nội dung chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại kỳ họp
thứ 6 HĐND thành phố đối với lĩnh vực người có công là 167 hồ sơ. Đến ngày
28/2/2019 đã giải quyết được 25 hồ sơ. Số hồ sơ chưa giải quyết xong là 142 hồ
sơ; trong đó 105 hồ sơ đã gửi các cơ quan chức năng giải quyết, 37 hồ sơ đang
thu thập thông tin để hoàn thiện. Tổng số đối tượng được hưởng trợ cấp ưu đãi
hàng tháng đến hết năm 2018 trên địa bàn huyện là 4.239 người, với tổng kinh
phí chi trả năm 2018 gần 82,338 tỷ đồng. Tổng số hộ có công với cách mạng được
phê duyệt hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ là 382 hộ với tổng số tiền là 11,66 tỷ đồng. Tổng số hộ đăng ký bổ sung
theo Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố giai đoạn 3
là 484 hộ với tổng kinh phí là 17,22 tỷ đồng; số hộ đăng ký bổ sung giai đoạn 4
là 574 hộ với tổng kinh phí là 20,8 tỷ đồng…

Quang cảnh cuộc họp


Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của UBND
huyện Thủy Nguyên trong công tác giải quyết các vướng mắc, tồn đọng liên quan
đến hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ, cấp Bằng Tổ quốc ghi công và thực hiện một
số chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn. Tuy
nhiên lượng hồ sơ còn tồn đọng lớn, vướng mắc kéo dài qua nhiều năm, thân nhân
người có công kiến nghị nhiều lần, cho thấy lãnh đạo địa phương và các ngành
liên quan còn làm chưa hết trách nhiệm.

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố đề nghị trong thời gian tới UBND
huyện cần phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy
Quân sự thành phố để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, sớm giải quyết dứt điểm
các hồ sơ tồn đọng lâu ngày, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân người
có công trên địa bàn.

LHT

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sớm giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng đối với người có công
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác