Print Thứ Năm, 09/03/2023 15:00 Gốc

Sáng 9/3, Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng giám sát Chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng. Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách chủ trì cuộc giám sát. Cùng dự có các đồng chí trong Đoàn đại biểu Quốc hội; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành chức năng thành phố.

Ông Dương Sơn Bá, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng báo cáo tại cuộc giám sát.

Báo cáo tại cuộc làm việc, lãnh đạo Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng cho biết, trong giai đoạn 2016-2021 sản lượng điện được phát hằng năm của Công ty chiếm tỷ trọng trên 40% sản lượng điện hàng năm của Tổng Công ty Phát điện 2, góp phần bảo đảm cung cấp điện ổn định phục vụ hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội và an ninh năng lượng Quốc gia, trong giai đoạn hiện nay. Nhiên liệu chủ yếu cho vận hành phát điện là than cám, dầu FO, từ năm 2022 Công ty bắt đầu sử dụng một phần than nhập khẩu cho sản xuất phát điện. Trên cơ sở sản lượng được giao, Công ty lập kế hoạch sản xuất kinh doanh đảm bảo đúng theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu an ninh, an toàn cho hệ thống điện. Theo đánh giá, năm 2019 là năm có sản lượng điện đạt được cao nhất, đạt 8,1 tỷ kWh vượt 112,5% sản lượng thiết kế 7,2 tỷ kWh/năm. Với kết quả sản lượng điện phát và kết quả kinh doanh của Công ty, trong giai đoạn 2016-2021 đã có tăng trưởng tích cực. Trong năm 2022, sản lượng điện thương phẩm của Công ty đạt 6,09 tỷ kWh, tổng doanh thu năm 2022 đạt hơn 10.500 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách thành phố 313 tỷ đồng.

Đoàn giám sát thăm quan Trung tâm điều hành của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Về bảo vệ môi trường, các thông số phát thải của Công ty đều đảm bảo, đáp ứng các quy định hiện hành, Công ty cũng triển khai nhiều giải pháp Chuyển đổi số ứng dụng trong thực tiễn đã đem lại hiệu quả cao trong công tác quản trị, quản lý điều hành sản xuất giúp tối ưu hóa quá trình làm việc… Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Công ty cũng kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng có ý kiến với các cơ quan chức năng, cấp có thẩm quyền, Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành QCVN mới có các thông số phát thải thay đổi so với QCVN 22:2009/BTNMT.

Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách kết luận cuộc làm việc.

Qua nghe lãnh đạo Công ty làm rõ một số nội dung mà các thành viên trong Đoàn giám sát quan tâm như: Giải pháp bảo đảm cung ứng điện; nguồn cung nguyên, nhiên liệu trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng ở một số quốc gia trên thế giới; ứng dụng công nghệ khoa học trong hoạt động sản xuất, tiết kiệm nguyên, nhiên liệu, bảo vệ môi trường; đề xuất dự án nguồn điện mới…

Đồng chí Lã Thanh Tân, Trưởng đoàn giám sát cho biết, Đoàn giám sát tại Công ty nhằm đánh giá khách quan, trung thực, đầy đủ, toàn diện việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021 nói chung, ngành điện nói riêng, qua đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân để kịp thời xử lý hoặc đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình hoạt động của Công ty. Đồng thời, rút ra các bài học kinh nghiệm về xây dựng, hoàn thiện và thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng trong giai đoạn tiếp theo. Trưởng đoàn giám sát đề nghị Công ty tiếp tục áp dụng triệt để các công cụ cải tiến, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường kiểm tra, bảo đảm an ninh, an toàn, nhất là hướng tới sản xuất điện sạch, bảo vệ môi trường, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố và đất nước.

Minh Hảo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sớm ban hành Quy chuẩn về tiêu chuẩn môi trường để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về thông số phát thải trong tương lai
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác