Print Thứ Ba, 04/08/2020 11:14 Gốc

Sở Y tế Hải Phòng vừa ban hành Quyết định thành lập hai Đoàn kiểm tra do hai Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đi đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố.

Các Đoàn kiểm tra có chức năng căn cứ Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế để kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn tại các bệnh viện, trung tâm y tế có giường bệnh trên địa bàn thành phố. Trưởng các Đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về việc đảm bảo chất lượng của Đoàn kiểm tra, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Đoàn kiểm tra. Xây dựng kế hoạch, lịch kiểm tra, thông báo và hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị triển khai công tác tự kiểm tra của Sở Y tế. Căn cứ kết quả kiểm tra đánh giá tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về việc tạm dừng hoạt động khám, chữa bệnh tại các cơ sở không đảm bảo an toàn.

Mục tiêu của Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn nhằm cung cấp công cụ và đánh giá thực trang công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp của bệnh viện; định hướng cho bệnh viện xác định vấn đề ưu tiên để hoạt động khám chữa bệnh an toàn, phòng chống lây nhiễm cho người bệnh, nhân viên y tế; bảo vệ người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế phòng ngừa lây nhiễm dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp từ cộng đồng và lây nhiễm chéo trong bệnh viện; bảo đảm duy trì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh trong và sau khi tiếp nhận người nghi nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp hoặc dương tính với SARS-CoV-2.

V.H.N

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sở Y tế thành lập đoàn kiểm tra đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác