Print Thứ Tư, 18/08/2021 12:00 Gốc

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để đảm bảo tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19, ưu tiên hoàn thành việc tiêm vắc xin cho lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn thành phố, cũng như đảm bảo an toàn hiệu quả, Sở Y tế ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

Một là, đảm bảo tiêm đúng đối tượng:

Danh sách các đối tượng tiêm phải được lập theo hướng dẫn tại Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 8/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022; Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 19/8/2021 của UBND thành phố về việc Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Danh sách phải đủ các thông tin: Họ và tên, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại, số chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân, mã số bảo hiểm y tế.

Phó Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Thục kiểm tra công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

Hai là, đảm bảo tiêm an toàn, đúng quy trình:

Thực hiện theo Công văn số 1734/BYT-DP ngày 17/3/2021 về việc Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Công văn số 5488/BYT-KCB ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn bảo đảm an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Việc tổ chức tiêm chủng phải được bố trí, sắp xếp khoa học, thời gian tiêm cụ thể để thông báo cho người được tiêm biết và thực hiện, đảm bảo phù hợp, giãn cách và không tập trung đông người tại khu vực tiêm; phân chia khung thời gian để tránh tình trạng tập trung đông người.

Các đơn vị y tế, cơ sở tiêm chủng tự kiểm tra, đánh giá, rà soát, khắc phục ngay các nguy cơ chưa an toàn theo hướng dẫn tại Quyết định số 3518/QĐ-BYT ban hành Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Trong quá trình tiêm chủng, tiến hành nhập liệu vào phần mềm tiêm chủng.

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sở Y tế chấn chỉnh công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác