Print Thứ Tư, 12/10/2022 09:40 Gốc

Sáng 12/10, tại hội trường Trung tâm Văn hóa thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng các văn bản pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình và thể thao năm 2022.

Các học viên tham dự tập huấn.

Tham dự lớp tập huấn có đồng chí Phạm Thị Tô Trang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và 260 công chức, viên chức các phòng, đơn vị thuộc Sở, phòng Văn hóa và Thông tin, công chức Văn hóa-Xã hội các xã, phường, thị trấn thuộc 14 quận, huyện của thành phố.

Đồng chí Phạm Thị Tô Trang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu khai mạc.

Từ năm 2021 đến 6 tháng đầu năm 2022, đã có 25 văn bản được ban hành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, trong đó Quốc hội ban hành 01 Luật (Luật Điện ảnh), Chính phủ đã ban hành 05 Nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 Quyết định, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành 18 Thông tư.

Đồng chí Lê Thanh Liêm, Vụ Trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cung cấp thông tin.

Tại lớp tập huấn, đồng chí Lê Thanh Liêm, Vụ Trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cung cấp thông tin về những điểm mới, cơ bản, đáng chú ý của các văn bản nêu trên; đồng thời trao đổi, làm rõ những ý kiến còn vướng mắc để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa và thể thao; góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong tình hình mới.

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sở Văn hóa và Thể thao tập huấn, bồi dưỡng các văn bản pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình và thể thao
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác