Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:22

Chiều 25/9, Đoàn công tác số 1 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình làm trưởng đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước, công vụ, công chức năm 2018 tại Sở Tư pháp. Tham gia có lãnh đạo sở, ngành và các đơn vị liên quan.

Năm 2018, triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch cải cách hành chính, Sở Tư pháp thực hiện 35 nhiệm vụ; trong đó hoàn thành đúng tiến độ 14 nhiệm vụ; đang thực hiện 21 nhiệm vụ. Tổ chức thanh tra, kiểm tra cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương công vụ; tuyên truyền công tác cải cách hành chính.

Trong 9 tháng, UBND thành phố giao thực hiện 286 nhiệm vụ; Sở đã triển khai thực hiện và hoàn thành 230 nhiệm vụ; hoàn thành đúng hạn hoặc không có hạn 211 nhiệm vụ (đạt 91,7%); số nhiệm vụ hoàn thành quá hạn 19 nhiệm vụ (chiếm 8,3%). Tiếp nhận 85 đơn, gồm 20 đơn kiến nghị, 32 đơn tố cáo, 33 đơn khiếu nại; trong đó có 5 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp được xác minh, làm rõ, thông báo cho công dân; các đơn không thuộc thẩm quyền được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Năm 2017 – 2018, Sở Tư pháp được Chủ tịch UBND thành phố giao chủ trì soạn thảo, trình ban hành 3 văn bản quy phạm pháp luật, đến nay đã hoàn thành theo đúng tiến độ. Lập danh mục 29 văn bản quy phạm pháp luật của thành phố thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý, xác định 15 văn bản đã hết hiệu lực; 14 văn bản đang còn hiệu lực.

Có 148/148 thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua Bộ phận một cửa; trong đó Lý lịch tư pháp được thực hiện liên thông. Đến ngày 31/8/2018 Sở Tư pháp đã tiếp nhận 10.565 hồ sơ; giải quyết 10.394 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng hạn 10.217 hồ sơ (đạt 98,3%); giải quyết quá hạn 177 hồ sơ (chiếm 1,7%).

Sở Tư pháp đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử danh mục và nội dung thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 1071/QĐ-CT ngày 17/5/2018 của Chủ tịch UBND thành phố, gồm: 27 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố; 148 thủ tục hành chính thuộc thầm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; 41 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 41 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Về việc thực hiện sắp xếp lại bộ máy, Sở thực hiện nghiêm đề án việc làm đã được duyệt, không bố trí cấp phó vượt quá quy định.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình phát biểu

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra cải cách hành chính số 1 ghi nhận và hoan nghênh sự nỗ lực của Sở Tư pháp trong công tác cải cách hành chính. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở đóng góp vào công tác cải cách hành chính của thành phố, đặc biệt là chủ trì tham mưu, đề xuất giúp thành phố trong công tác xây dựng thể chế. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố định kỳ hàng tháng rà soát tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; duy trì kiểm tra thường xuyên công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại các sở, ngành và địa phương. Khi thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật cần rà soát kỹ những nội dung phát sinh thủ tục hành chính mới. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực; đưa vào danh mục các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND thành phố ban hành.

Nguyễn Hải


Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sở Tư pháp nỗ lực trong công tác đề xuất, tham mưu xây dựng thể chế
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác