Print Thứ Sáu, 03/04/2020 23:42 Gốc

Để giám sát tình hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh Game online trên địa bàn, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động các cửa hàng kinh doanh dịch vụ Games online, đảm bảo cho việc thực thi Chỉ thị của Thủ tướng một cách nghiêm túc và triệt để, chiều ngày 3/4/2020, Đoàn kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục kiểm tra các cơ sở trên địa bàn quận Dương Kinh, Đồ Sơn và huyện Kiến Thụy. Qua kiểm tra thực tế tại 4 địa điểm kinh doanh dịch vụ Internet, đoàn công tác ghi nhận tại thời điểm kiểm tra, các cơ sở đã dừng hoạt động theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

Bước sang ngày thứ 3 thực hiện chỉ đạo cách ly của Thủ tướng Chính phủ, trên toàn địa bàn thành phố,  tất cả các tụ điểm hoạt động vui chơi, giải trí đã ngừng hoàn toàn việc tụ tập đông người.

Cùng phối hợp với Đoàn kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông có các đồng chí lãnh đạo quản lý của địa bàn quận, huyện. Các địa phương cũng đã bám sát địa bàn, thực hiện tốt Chỉ thị của lãnh đạo thành phố. Các văn bản chỉ đạo của địa phương cũng được quán triệt đến người dân trên địa bàn: Văn bản 545/UBND-VP ngày 24/2/2020 của UBND huyện Kiến Thuỵ về tạm dừng các điểm kinh doanh dịch vụ Game online trên địa bàn, văn bản 587/UBND-DLVH&TT ngày 16/3/2020 của UBND quận Đồ Sơn về việc tạm dừng hoạt động tại các cơ sở dịch vụ… trên địa bàn

Các cơ sở kinh doanh Game onlne đều đã tuân thủ nghiêm túc

Đoàn kiểm tra đã ghi nhận tinh thần thực hiện nghiêm túc và nhắc nhở các cơ sở kinh doanh tiếp tục nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của thành phố cũng như Chính phủ để ngăn ngừa phòng tránh sự lây lan của dịch Covid – 19 bảo vệ an toàn cho nhân dân..

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sở Thông tin và Truyền thông: Tiếp tục kiểm tra cơ sở kinh doanh Games online trên địa bàn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác