Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:35

Chiều 2-10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình chủ trì buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình phát biểu tại buổi làm việc

Trong 9 tháng, Sở TTTT đã nỗ lực triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, trong đó nổi bật là công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, đáp ứng nhu cầu thông tin, góp phần định hướng dư luận xã hội theo chiều hướng tích cực.

Các hoạt động tham mưu về triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố được quan tâm, hướng tới mục tiêu hình thành Chính quyền điện tử các cấp.

Đặc biệt, ngành đã hoàn thành cung cấp 353 dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tổ chức cài đặt cho 31 đơn vị sở, ban, ngành, quận, huyện trên địa bàn; hoàn thành việc kết nối liên thông hệ thống của UBND quận Hồng Bàng, Sở Giáo dục và Đào tạo với hệ thống của thành phố.

Công tác chỉnh trang, hạ ngầm cáp ngoại vi viễn thông được tập trung chỉ đạo quyết liệt góp phần làm thay đổi diện mạo thành phố, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Kết luận chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình nhấn mạnh, thời gian vừa qua mặc dù với khối lượng công việc nhiều, một số nhiệm vụ lại có tính chất phức tạp, tuy nhiên ngành Thông tin và Truyền thông thành phố đã làm tốt vai trò chức năng quản lý nhà nước, tham mưu triển khai hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo điều hành, góp phần tích cực trong công cuộc cải cách hành chính của thành phố, lĩnh vực bưu chính, viễn thông được tăng cường, công tác an toàn an ninh thông tin được đảm bảo…

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực yêu cầu ngành phải duy trì thực hiện tốt cơ chế người phát ngôn, nâng cao chất lượng cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, chủ động phối hợp trong việc hợp tác truyền thông; rà soát đánh giá lại hoạt động của các Cổng thông tin điện tử thành phần, các trang Web của các cơ quan, tổ chức; kiểm tra tại các Sở, ngành, địa phương kết quả triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 …

Xuân Hạ – An ninh Hải Phòng 03/10/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sở Thông tin và Truyền thông: Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác