Print Thứ Năm, 16/05/2019 10:06

Sáng ngày 16/5, tại hội trường Sở Thông tin và Truyền thông đã diễn ra Hội nghị tập huấn các nội dung liên quan đến Luật Tiếp cận thông tin. Tới dự buổi tập huấn có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Thị Tịnh, Phó Giám đốc Sở Tư Pháp, đồng chí Lê Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông.

Phát biểu khai mạc tại buổi tập huấn, đồng chí Lê Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nêu bật vai trò và tầm quan trọng của Luật Tiếp cận thông tin trong giai đoạn hiện nay. Việc ban hành Luật này là nhằm cụ thể hóa Điều 25 Hiến pháp năm 2013 về quyền tiếp cận thông tin của công dân, tạo khuôn khổ pháp lý để công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin của mình.

Đồng chí Nguyễn Thị Tịnh, báo cáo viên tại hội nghị đã nêu rõ: Luật Tiếp cận thông tin liên quan trực tiếp đến quyền của công dân và trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân. Sở Thông tin và Truyền thông rất chú trọng đến việc tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức nội dung về Luật. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông tiên phong đi đầu, phối hợp rất chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc tuyên truyền Luật Tiếp cận thông tin tới các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, UBND các quận, huyện tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trên địa bàn thành phố về việc cung cấp các nội dung trên Cổng thông tin điện tử thành phần, liên quan đến Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử và Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và Luật Tiếp cận thông tin, Quy chế cung cấp thông tin, nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố theo đúng các quy định của Pháp luật.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn Luật Tiếp cận thông tin
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác