Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:59

Chiều 6/9, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn hoạt động thông tin cơ sở. Trên 100 cán bộ làm công tác thông tin của phòng Văn hóa – Thông tin các quận, huyện, Đài Truyền thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã tham dự Hội nghị.


Đại tá Lê Thế Mẫu báo cáo tại Hội nghị

Đại tá Lê Thế Mẫu, Chuyên gia Quan hệ quốc tế, Cộng tác viên của Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Trưởng phòng Thông tin – Quân sự, Viện chiến lược Quân sự đã báo cáo, trao đổi với các đại biểu về cuộc chiến trên không gian mạng và những vấn đề đặt ra đối với ngành Thông tin và Truyền thông, trong đó làm rõ quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin quốc gia trên không gian mạng; các lợi ích cũng những thách thức từ không gian mạng; chiến lược phòng thủ chiến tranh, bảo vệ Tổ Quốc trên không gian mạng ở Việt Nam. Báo cáo viên tại Hội nghị cũng đã báo cáo, làm rõ nhiều nội dung quan trọng liên quan đến Luật An ninh mạng và  ý nghĩa, tác dụng của Luật. Một số vấn đề đặt ra đối với ngành Thông tin và Truyền thông, cán bộ bộ thông tin cơ sở cũng đã được các đại biểu cùng Báo cáo viên nhìn nhận, trao đổi để triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới như: đổi mới về tư duy, phương pháp tiếp cận để định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, mở đường cho chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống; đảm bảo định hướng chính sách đối ngoại; đổi mới, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công tác thông tin, tuyên truyền; nắm bắt xu hướng phát triển của thế giới…


Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn

Hội nghị tập huấn đã giúp các đồng chí cán bộ làm công tác thông tin cơ sở có thêm nhận thức, đánh giá đầy đủ và sâu sắc hơn về vai trò quan trọng của an ninh mạng, thời cơ, thách thức, mối đe doạ từ không gian mạng đối với công tác thông tin, tuyên truyền. Từ đó, đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở một cách kịp thời, chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân cũng như tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống các âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực phản động, thù địch và tội phạm trên không gian mạng, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ Quốc trong tình hình mới.   

ĐT

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn hoạt động thông tin cơ sở
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác