Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:58

Ngày 10/10, tại Trung tâm hội nghị thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại của các sở, ngành, quận, huyện, cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, nhà báo Lê Nghiêm, Phó Viện trưởng Viện ứng dụng công nghệ Thông tin – Truyền thông truyền đạt các nội dung về thông tin đối ngoại. Ông nhấn mạnh, thông tin đối ngoại đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, nhất là trong thời điểm mà tình hình trong nước và thế giới có nhiều biến động. 


Nhà báo Lê Nghiêm, Phó Viện trưởng Viện ứng dụng công nghệ TT-TT truyền đạt các nội dung tập huấn

Các đại biểu đã được nghe nhà báo Lê Nghiêm tập huấn hướng dẫn triển khai các văn bản quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; tình hình quốc tế và hoạt động đối ngoại của Nhà nước; tình hình đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới lãnh thổ. Đồng thời hướng dẫn cách thức cung cấp thông tin quảng bá thông qua các hoạt động đối ngoại của thành phố, các Cổng/Trang thông tin điện tử; cung cấp tư liệu, tài liệu, hồ sơ, lập luận nhằm giải thích, làm rõ các thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của thành phố.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn công tác thông tin đối ngoại
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác