Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:05

Sáng 17/4, Tổ công tác về kiểm tra thực thi công vụ việc tham mưu, đề xuất nhiệm vụ triển khai Quyết định số 846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình là Tổ trưởng kiểm tra, làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các ngành, đơn vị liên quan.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, tính đến hết ngày 15/4/2018, Sở đã hoàn thành việc triển khai cho 33/35 đơn vị của thành phố, hoàn thành cài đặt hệ thống cho 31 đơn vị sở, ban, ngành, quận, huyện để tổ chức vận hành khai thác hệ thống; kết nối liên thông hệ thống nội bộ của 2 đơn vị là quận Hồng Bàng và Sở Giáo dục và Đào tạo với hệ thống của thành phố. Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành việc xây dựng 353 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo Quyết định 846 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời triển khai hệ thống một cửa điện tử liên thông tới các sở, ngành, quận, huyện, xã, phường, thị trấn trực thuộc. Việc vận hành hệ thống đã đem lại hiệu quả thiết thực để thực hiện tốt mục tiêu đơn giản hóa về TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng tính công khai minh bạch trong quá trình xử lý hồ sơ giải quyết các TTHC, giảm phiền hà tiêu cực…

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình khẳng định, năm 2017 là năm thứ 4 liên tiếp Hải Phòng đứng thứ 2 cả nước về chỉ số CCHC, năm nay cũng là năm thứ 3 liên tiếp thành phố thực hiện Chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách – Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, đặc biệt trong công bố mới đây của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hải Phòng đã vươn lên từ vị trí 21 lên vị trí thứ 9 (tăng 12 bậc) trong Bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2017. Điều này đã cho thấy tinh thần chỉ đạo quyết liệt của thành phố đối với công tác CCHC, quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực, hiện nay việc xây dựng thành phố thông minh, tăng cường công tác CCHC, xây dựng mô hình chính quyền điện tử, tăng cường sự tương tác với chính quyền thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin… chính là nhu cầu tự thân trong quá trình phát triển của thành phố. Trong bối cảnh như vậy, việc thực hiện Quyết định 846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là rất cần thiết và Hải Phòng đã triển khai nghiêm túc đầy đủ, theo chỉ đạo của Chính phủ.

Phó Chủ tịch Thường trực ghi nhận và đánh giá cao Sở Thông tin và Truyền thông đã có những sáng tạo riêng trong lộ trình thực hiện, điển hình như việc thuê dịch vụ CNTT để triển khai diện rộng trên toàn thành phố, có thể coi đây là sáng tạo mang tính đột phá trong công tác triển khai ứng dụng CNTT. Việc triển khai Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến là nhân tố quan trọng để tiến tới xây dựng thành công chính quyền điện tử thành phố như mục tiêu Nghị quyết 10-NQ/BTVTU của Ban Thường vụ Thành ủy đề ra.  Bên cạnh đó, việc triển khai một số Đề án, mô hình ứng dụng CNTT tại một số sở, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố trong thời gian qua khá hiệu quả. Tuy nhiên, công việc này hiện còn chậm và chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình đề nghị sắp tới, Đoàn kiểm tra và đánh giá cụ thể những kết quả đạt được và những hạn chế trong việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, cần rà soát đối với 353 thủ tục phải thực hiện ở cấp độ 3, 4 thì hiện nay người dân và các tổ chức doanh nghiệp đã tiếp cận được bao nhiêu thủ tục, kết quả giải quyết các thủ tục hành chính đã tiếp nhận…

P.H

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sở Thông tin và Truyền thông: Sáng tạo trong xây dựng chính quyền điện tử
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác