Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:41

Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Kế hoạch phát động thi đua kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018).

Nội dung Kế hoạch tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, phát huy sức mạnh của tập thể, cá nhân trong cơ quan Sở để hoàn thành các nhiệm vụ được giao; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chung tay xóa đói, giảm nghèo”.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Công đoàn cơ quan Sở tổ chức các hoạt động giao lưu trong giới trẻ ngành Thông tin và Truyền thông chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Cổng Tin tức Hải Phòng thường xuyên đăng tải thông tin tuyên truyền, phản ánh, giới thiệu, tôn vinh gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố.

Thông qua các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động về thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, tạo sự đoàn kết, không khí thi đua giữa các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp. Qua đó, phát huy tinh thần hăng hái lao động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề hành động năm 2018 của thành phố: Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước – Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”; Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 và kế hoạch 5 năm (2016 – 2020).  

P.H

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sở Thông tin và Truyền thông: Phát động thi đua kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác