Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:26

Đúng 7h sáng 2/7, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca, sinh hoạt dưới cờ tháng 7. Sau nghi thức chào cờ, hát Quốc ca là chương trình sinh hoạt dưới cờ. Đồng chí Chánh Văn phòng Sở báo cáo công tác tháng 6, định hướng công tác tháng 7 của Sở Thông tin và Truyền thông. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được nghe báo cáo tham luận với chủ đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng người cán bộ Thanh tra.


Đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thông tin về tình hình thời sự quốc tế, trong nước và thành phố; phổ biến , quán triệt một số định hướng lớn của Đảng; thông báo công tác Thi đua, Khen thưởng, Kỷ luật của Sở.

Việc thực hiện Thông tri số 19-TT/TU ngày 23/3/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về định kỳ tổ chức nghi lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca, sinh hoạt dưới cờ tại Sở Thông tin và Truyền thông đến nay đã thành thông lệ, được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các phòng, đơn vị nghiêm túc thực hiện.

P.H

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sở Thông tin và Truyền thông nghiêm túc thực hiện nghi lễ chào cờ Tổ quốc
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác