Print Thứ Sáu, 24/04/2020 21:55 Gốc

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, chiều 23/4/2020, tại trụ Sở Bưu điện thành phố, Đoàn công tác Sở Thông tin và Truyền thông do ông Vũ Đại Thắng, Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc với Bưu điện thành phố về số nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của ngành thông tin và truyền thông. Ông Đỗ Khắc Chất Giám đốc Bưu điện thành phố cùng tập thể lãnh đạo và đại diện các đơn vị liên quan làm việc với đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Bưu điện thành phố báo cáo với đoàn công tác về kết quả thực hiện hoạt động bưu chính trong năm 2019 và 3 tháng đầu năm 2020 gồm: dịch vụ bưu chính KT1 theo Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhập và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ; kết quả thực hiện Thông tư số 30/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc lắp đặt thùng thư công cộng tại khu đô thị, khu dân cư tập trung và hộp thư tập trung tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng trên địa bàn thành phố; đồng thời Bưu điện thành phố đề xuất, kiến nghị một số nội dung phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố, các địa phương trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính công ích phục vụ các cơ quan nhà nước và người dân trên địa bàn thành phố.

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận, ông Vũ Đại Thắng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông kết luận, đánh giá cao Bưu điện thành phố trong thời gian qua đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền, đầu tư cơ sở vật chất, bồi dưỡng cán bộ, đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính phục vụ các cơ quan Đảng, nhà nước và người dân trên địa bàn thành phố. Bưu điện thành phố tích cực chung tay phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, kịp thời thực hiện chính sách giảm 50% cước dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ông Vũ Đại Thắng đề nghị Bưu điện thành phố tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi người dân, doanh nghiệp, có giải pháp phối hợp với các địa phương tuyên truyền đến tận xã, phường, tổ dân phố để người dân biết, tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện đúng quy định của Chính phủ về cung cấp dịch vụ KT1; triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh trong việc cung cấp dịch vụ KT1. Rà soát phối hợp các đơn vị liên quan đề xuất việc lắp đặt thùng thư công cộng tại khu đô thị, khu dân cư tập trung và hộp thư tập trung tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng phục vụ nhân dân. Đồng thời, nhất trí đề xuất của Bưu điện thành phố về việc cung cấp dịch vụ miễn phí trong triển khai xác thực điện tử; đề nghị Bưu điện thành phố sớm xây dựng phương án phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị, địa phương triển khai xác thực điện tử đến cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành và người dân trên địa bàn thành phố.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với Bưu điện thành phố Hải Phòng về việc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác