Print Thứ Hai, 08/02/2021 22:43 Gốc

Ngày 7/02/2021, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng đã tiến hành kiểm tra đột xuất một số điểm kinh doanh game online, Internet tại Huyện Cát Hải.

Thực hiện Thông báo số 45/TB-UBND ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố, Văn bản số 176/STTTT-BCVT ngày 28/01/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Sở đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với 05 điểm kinh doanh dịch vụ game online, Internet trên địa bàn thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải.

Các sơ sở kinh doanh đều nghiêm túc chấp hành quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tạm ngừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ game online, Internet.
Các sơ sở kinh doanh đều nghiêm túc chấp hành quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tạm ngừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ game online, Internet.

Qua kiểm tra thực tế, các sơ sở kinh doanh đều nghiêm túc chấp hành về việc tạm ngừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ game online, Internet.

Các sơ sở kinh doanh đều nghiêm túc chấp hành quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tạm ngừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ game online, Internet.

Công tác thông tin cơ sở, tuyên truyền các quy định phòng, chống dịch Covid-19 cũng đã được UBND huyện Cát Hải thực hiện có hiệu quả, sáng tạo, linh hoạt trong quá trình triển khai.

[Video] Thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 bằng hình thức xe lưu động tại huyện Cát Hải:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sở Thông tin và Truyền thông: Kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa bàn huyện Cát Hải
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác