Print Thứ Sáu, 05/04/2019 19:47

Sáng 5-4, Đảng ủy cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị của Bộ Chính trị về phát triển Hải Phòng đến năm 2030, định hướng 2045. Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Trưởng ban Thường trực phụ trách Ban Tuyên giáo Thành ủy dự và quán triệt nội dung Nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Trưởng ban Thường trực phụ trách Ban Tuyên giáo Thành ủy dự và quán triệt nội dung Nghị quyết

Nội dung quán triệt, học tập, tuyên truyền tập trung nghiên cứu những nội dung Nghị quyết 45/NQ-TVV của Bộ Chính trị gồm: Kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết 32-NỌ/TW ngày 5-8-2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-1-2019 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết cua Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, của Thành ủy, HĐND, UBND TP…

Xuân Hạ

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Sở Thông tin và Truyền thông Học tập, quán triệt Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác