Print Thứ Sáu, 11/12/2020 17:06 Gốc

Ngày 11 tháng 12 năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng ban hành văn bản số: 2541/STTTT-TTBCXB về việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gửi các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố; Cổng Thông tin điện tử thành phố; Phòng Văn hóa – Thông tin các quận, huyện; Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các quận, huyện.

Thực hiện Thông báo số 410/TB-UBND ngày 10/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các đơn vị phối hợp, thực hiện các nội dung sau:

– Tuyên truyền nội dung Thông báo số 410/TB-UBND ngày 10/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố; Công văn số 79-CV/BTGTU ngày 07/12/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyên phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các thông tin liên quan.

– Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; các hướng dẫn, khuyến nghị của ngành Y tế; các hoạt động phòng, chống dịch của thành phố, Sở, ngành, địa phương. Nêu gương người tốt, việc tốt, tinh thần tương thân, tương ái và phê phán, lên án các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch.

– Thực hiện cập nhật, tổng hợp thông tin và báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố khi có yêu cầu.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sở Thông tin và Truyền thông: Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác