Print Thứ Năm, 14/05/2020 19:58 Gốc

Chiều 14/5, đồng chí Bùi Đức Quang, Phó chủ tịch HĐND thành phố chủ trì giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2016÷2021 tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Theo báo cáo, trong những năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông làm tốt công tác tham mưu cho UBND thành phố về đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động các cơ quan nhà nước, góp phần từng bước nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác tổ chức điều hành, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả. Tại đơn vị, công tác thông tin tuyên truyền về CCHC được Sở tích cực triển khai. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao được chú trọng. Sở đặc biệt quan tâm đầu tư hệ thống hạ tầng công nghệ, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hiện đại nền hành chính. Đến nay, 37/37 dịch vụ công thuộc thẩm quyết tiếp nhận, giải quyết của Sở được đưa lên cổng thông tin điện tử; trong đó, đáp ứng giải quyết trực tuyến mức độ 2 đối với 8 dịch vụ, mức độ 3 đối với 29 dịch vụ (chiếm 78,3%). Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính bảo đảm đúng hạn, từ năm 2016 đến nay chưa có hồ sơ quá hạn. Về chỉ số CCHC, năm 2019, Sở xếp vị trí thứ 3 trong khối sở, ban, ngành thành phố, tăng 1 bậc so với năm 2018.

Đồng chí Bùi Đức Quang, Phó chủ tịch HĐND thành phố chủ trì buổi giám sát.

Tại buổi giám sát, Sở Thông tin và Truyền thông kiến nghị HĐND, UBND thành phố quan tâm xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, từng bước thực hiện lộ trình số hóa dữ liệu nhằm hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành và giải quyết thủ tục hành chính; sớm thành lập trung tâm phục vụ hành chính công, tổng đài hỏi đáp nhằm tạo cơ chế “một cửa” duy nhất trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, minh bạch, nâng cao mức độ hài lòng của người dân.

Phó chủ tịch HĐND thành phố Bùi Đức Quang ghi nhận những kết quả Sở Thông tin và Truyền thông đạt được trong thực hiện CCHC thời gian qua; đồng thời yêu cầu Sở tiếp tục tăng cường tổ chức tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ xây dựng hệ thống chính quyền điện tử thành phố; nghiên cứu ban hành bộ tiêu chí nội bộ về CCHC tại đơn vị. Về các kiến nghị, đề xuất của Sở, Đoàn giám sát sẽ tập hợp, trình HĐND thành phố.

Ngọc Lan

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sở Thông tin và Truyền thông đáp ứng giải quyết trực tuyến mức độ 3 đối với 78,3% số dịch vụ công
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác