Print Thứ Bảy, 30/01/2021 07:00 Gốc

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Sở Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ: Số 275 Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng.

2. Tên tài sản xe ô tô thanh lý, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Theo phụ lục chi tiết kèm theo.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá đối với các xe ô tô thanh lý; có trụ sở hoặc chi nhánh của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Số lượng đấu giá viên: Tối thiểu từ 03 đấu giá viên trở lên (hồ sơ gửi bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá kèm theo, thời gian chứng thực không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

Thời gian hoạt động từ 01 năm trở lên.

Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả: Yêu cầu trong phương án phải nêu cụ thể phương thức, địa điểm và dự kiến thời gian bán đấu giá tài sản.

Có năng lực, kinh nghiệp và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm, trong đó đã bán đấu giá thành công tối thiểu từ 02 tài sản là ô tô (Phô tô Hợp đồng kèm theo).

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định hiện hành: Tổ chức đấu giá phải đề xuất cụ thể trong hồ sơ đối với trường hợp bán đấu giá thành và không thành.

Là tổ chức có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

Hồ sơ pháp lý: Có bản sao đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, quyết định thành lập (Hồ sơ năng lực).

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá:

Thời gian: Từ ngày 23/2/2021 đến hết ngày 25/2/2021 (trong giờ hành chính).

Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Sở (bộ phận HCQT) – Sở Tài nguyên và Môi trường.

Địa chỉ: Số 275 Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Hồ sơ của tổ chức bán đấu giá tài sản phải được niêm phong trước khi bàn giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu và Chứng minh thư nhân dân (thẻ CCCD).

(Chú ý: không trả lại hồ sơ đối với các hồ sơ không được Sở Tài nguyên và Môi trường lựa chọn).

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản, Cổng thông tin điện tử thành phố, Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường để các tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký theo quy định.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là 02 xe ô tô đã có Quyết định thanh lý
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác