Print Thứ Sáu, 26/04/2019 09:43

Nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với những doanh nghiệp hoạt động khoáng sản, thời gian tới Sở Tài nguyên-Môi trường tiếp tục yêu cầu doanh nghiệp được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trên bờ lắp đặt trạm cân tại khu vực khai thác, camera tại trạm đập nghiền.

Lắp thiết bị giám sát để đảm bảo doanh nghiệp nộp đúng, nộp đủ thuế tài nguyên

Đối với các doanh nghiệp được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cát yêu cầu lắp đặt thiết bị định vị vệ tinh, camera giám sát trên phương tiện hút và vận chuyển cát.

Ngành cũng tiến hành hướng dẫn Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, UBND cấp xã nơi có khoáng sản thực hiện đúng quy định để bảo vệ khoáng sản trên địa bàn, hạn chế thất thu thuế tài nguyên. 

Sở cũng báo cáo UBND thành phố về kết quả đo đạc, đánh giá trữ lượng khoáng sản tại 10 điểm mỏ của 6 doanh nghiệp được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố và hoàn thiện dự toán kinh phí đo, xác định trữ lượng khoáng sản tại các vị trí mỏ còn lại, đảm bảo khai thác tài nguyên hiệu quả, tiết kiệm.

KO

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sở Tài nguyên-Môi trường: Yêu cầu doanh nghiệp hoạt động khoáng sản lắp thiết bị giám sát
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác