Print Thứ Ba, 22/09/2020 22:15 Gốc

Thực hiện Quyết định của UBND thành phố về ban hành quy chế phối hợp trong hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên-Môi trường đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện xây dựng quy trình điện tử, liên thông trong giải quyết đối với 9 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai.

Đồng thời, đôn đốc giải quyết, cập nhật thủ tục hành chính trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử và tiếp tục rà soát, hoàn thiện để thay thế bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trong lĩnh vực tài nguyên môi trường tại quận Lê Chân.

Cũng từ đầu năm đến nay, Sở đã tiếp nhận 1.128 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng hạn 642 hồ sơ, đang giải quyết là 88 hồ sơ, trả lại 398 hồ sơ để tổ chức, doanh nghiệp hoàn thiện nghĩa vụ tài chính; thực hiện thủ tục tham vấn về phù hợp quy hoạch; thực hiện các quy định về đảm bảo về công tác bảo vệ môi trường; chủ dự án tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện bổ sung theo ý kiến của Hội đồng thẩm định hoặc kết luận của Đoàn kiểm tra…

Bên cạnh đó, ngành cũng thực hiện nghiêm trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính, dần giảm số lượng các hồ sơ có thời gian giải quyết kéo dài hoặc không đúng hẹn trả kết quả; xây dựng các quy tắc văn hóa ứng xử khi giao tiếp và làm việc với tổ chức và công dân, từ đó nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

KO

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Sở Tài nguyên-Môi trường: Trả lại gần 400 hồ sơ để tổ chức hoàn thiện các thủ tục
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác