Print Thứ Ba, 02/04/2019 10:14

Sau khi được UBND thành phố phê duyệt và công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Sở Tài nguyên-Môi trường đã phối hợp với Bưu điện thành phố thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả 14 thủ tục hành chính với mục tiêu giảm chi phí, thời gian để dần đáp ứng tiêu chí “Hiện đại hóa hành chính”.

 

 Tiếp nhận, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích sẽ tiết kiệm chi phí, thời gian cho tổ chức, công dân

Trên trang thông tin của Sở cũng như khi tổ chức, cá nhân đến thực hiện các giao dịch, đội ngũ CBCC thuộc sở đã chủ động tuyên truyền để các đối tượng biết và tham gia triển khai việc gửi và nhận kết quả các hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục duy trì 100% thủ tục hành chính triển khai áp dụng theo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Sở sẽ triển khai ứng dụng phần mềm Văn phòng điện tử phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Từ đó, tăng cường trao đổi văn bản điện tử trên trục liên thông thành phố, giảm trao đổi giấy tờ trong điều hành, giải quyết công việc.

Đồng thời, đôn đốc, theo dõi các phòng, đơn vị thực hiện nhiệm vụ UBND thành phố giao; theo dõi, điều hành và kiểm soát tình trạng xử lý công việc của phòng, đơn vị, của từng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan.

KO

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Sở Tài nguyên-Môi trường: Tăng cường tiếp nhận, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác