Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:00

Sáng 18/9, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng đoàn kiểm tra số 3 kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước, công vụ, công chức tại Sở Tài chính. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.


Phó Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra tại bộ phận một cửa Sở Tài Chính

Theo báo cáo của Sở Tài chính, kết quả thực hiện các nhiệm vụ UBND thành phố giao như sau: số nhiệm vụ hoàn thành 851; số nhiệm vụ hoàn thành quá hạn 523; số nhiệm vụ đang thực hiện 1.220; số nhiệm vụ thực hiện đảm bảo tiến độ 1.030; số nhiệm vụ thực hiện dự kiến không đảm bảo tiến độ 190.

Tại bộ phận một cửa tiếp nhận 1.503 hồ sơ, trong đó số hồ sơ mới tiếp nhận là 1.406; số hồ sơ từ năm báo cáo trước chuyển sang 87 hồ sơ; số hồ sơ đã giải quyết 1.470 hồ sơ; số hồ sơ đang giải quyết 33, không có hồ sơ quá hạn.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Sở Tài chính đã thực hiện công khai thông tin nội dung về thủ tục hành chính, các quyết định công bố danh mục các thủ tục hành chính tại chuyên mục Thủ tục hành chính công và Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Sở. Công bố các thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính (3 cấp) gồm 37 thủ tục hành chính; trong đó: thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố 14 thủ tục; thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tải chính 20 thủ tục; thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 3 thủ tục.

Về bộ máy của Sở có 8 phòng chuyên môn với 75 biên chế và 1 phục vụ được bố trí theo đúng đề án vị trí việc làm đã được thành phố phê duyệt và bố trí số lượng cấp phó theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành phát biểu

Sau khi nghe báo cáo của Sở Tài chính và ý kiến phát biểu của các thành viên đoàn kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành, Trưởng đoàn kiểm tra số 3 biểu dương tập thể, công chức Sở Tài chính bám sát đề cương của Sở Nội vụ báo cáo chi tiết về tình hình cải cách hành chính của đơn vị. Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các thành viên đoàn công tác, chủ động rà soát các vấn đề về cơ chế chính sách, tham mưu đề xuất giải quyết những vấn đề xuất phát từ thực tiễn. Tập trung rà soát, giải quyết việc thực nhiệm vụ UBND giao (liên quan đến các sở, ngành); rà soát việc phối hợp giải quyết công việc ở bộ phận một cửa; tăng cường giải quyết thủ tục hành chính cấp độ 3 và 4; phấn đấu là điểm sáng trong công tác cải cách hành chính, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ UBND thành phố giao.

Nguyễn Hải – haiphong.gov.vn 18/09/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sở Tài chính phấn đấu là điểm sáng trong cải cách hành chính
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác