Print Thứ Sáu, 17/05/2024 14:32 Gốc

Nghiêm túc triển khai công tác tổ chức cán bộ, thời gian qua, Sở Nông nghiệp&Phát triển nông thôn thành phố tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; rà soát, kiện toàn các Khối thi đua thuộc ngành, đăng ký đối tượng tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ theo quy định.

Trong công tác chuyển đổi số, sở đã hoàn thành xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số, Kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số của sở năm 2024, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số ngành Nông nghiệp&Phát triển nông thôn được Ủy ban nhân dân thành phố giao như:

Chuyển đổi số trong tạo lập và quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ điều tra, giám sát đa dạng sinh học tại Khu Dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà; Quản lý và chia sẻ cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng trên nền tảng hệ thống thông tin địa lý (GIS).

Sở đã hoàn thiện thuyết minh tóm tắt và dự toán nhiệm vụ, chủ động xin ý kiến của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, đồng thời gửi Sở Thông tin & Truyền thông thẩm định theo quy định.

Cùng với đó, thực hiện công tác cải cách hành chính, 4 tháng qua, tại Bộ phận một cửa của sở, các cơ quan, đơn vị thuộc sở, đã tiếp nhận, giải quyết 926/967 hồ sơ; tiếp nhận, xử lý trên 6.645 văn bản đến; ban hành trên 2.194 văn bản đi; đôn đốc, kiểm đếm trên 240 nhiệm vụ, thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành của sở. Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 được sở tiếp tục duy trì, cải tiến.

KC

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác