Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:45

Sáng 5-10, Đoàn kiểm tra số 1 thành phố kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước, công vụ, công chức năm 2018 tại Sở Nội vụ và các đơn vị trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì buổi làm việc.

 

Đoàn kiểm tra nghe báo cáo và đề nghị Sở Nội vụ làm rõ một số nội dung liên quan đến tình hình triển khai, thực hiện công tác CCHC nhà nước, công vụ, công chức trong nội bộ Sở và kết quả tham mưu UBND thành phố về công tác CCHC. Đồng thời, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương công vụ và giải quyết thủ tục hành chính tại Ban Thi đua-Khen thưởng, Chi cục Văn thư-Lưu trữ và Ban Tôn giáo. Kết quả cho thấy, tại thời điểm kiểm tra, cán bộ, công chức, viên chức có mặt đầy đủ tại trụ sở làm việc, nghiêm túc thực hiện việc đeo thẻ và niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại trụ sở đơn vị làm việc.

 


Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đánh giá cao công tác CCHC của Sở Nội vụ

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Bình biểu dương nỗ lực của Sở Nội vụ nhiều năm đứng tốp đầu trong bảng xếp hạng chỉ số CCHC các sở, ngành. Bên cạnh đó, là cơ quan thường trực CCHC của thành phố, Sở Nội vụ kịp thời tham mưu với thành phố triển khai công tác CCHC đạt hiệu quả cao. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, Sở xử lý khá tốt vấn đề quản lý nhà nước về tôn giáo nhằm bảo đảm tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo của các tổ chức và người dân; giải quyết các kiến nghị của các tổ chức tôn giáo, nhất là công giáo, về các vấn đề đất đai, rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với các tổ chức tôn giáo, bà con giáo dân…

 

Thời gian tới, Sở Nội vụ tiếp tục chủ động đề xuất, báo cáo Thường trực Thành ủy, UBND thành phố về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, gắn với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Về đội ngũ cán bộ, công chức, lãnh đạo Sở cần bám sát chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, thực hiện đúng việc tinh giản biên chế; tiếp tục triển khai đổi mới cách thức tuyển dụng, sắp xếp, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, công chức, nhằm tuyển được những người thực sự có năng lực vào bộ máy. Trong công tác CCHC, cần quan tâm triển khai thực hiện tốt 3 bộ chỉ số CCHC, góp phần nâng cao thứ hạng và hướng đến xây dựng bộ máy chính quyền phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp. Về xây dựng chính quyền điện tử, Sở tham mưu với thành phố chọn thành viên Ban Chỉ đạo về xây dựng chính quyền điện tử thành phố đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia; chuẩn bị xây dựng quy chế làm việc…

Báo Hải Phòng 05/10/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sở Nội vụ tham mưu tốt với thành phố về công tác cải cách hành chính nhà nước
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác