Print Thứ Sáu, 11/12/2020 15:30 Gốc

Sáng 11/12, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, Cụm thi đua các tỉnh, thành Bắc Bộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Nội vụ; lãnh đạo các Sở Nội vụ 11 tỉnh, thành phố thuộc Cụm.

Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng Nguyễn Thị Thu phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2020, các phong trào thi đua được các đơn vị trong Cụm quan tâm chỉ đạo, phát động ngay từ đầu năm với kế hoạch, chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể. Các đơn vị đã đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng, đăng ký, phát động và thực hiện các phong trào thi đua bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ, UBND các tỉnh, thành phố, Giao ước thi đua của Cụm; nội dung thi đua thiết thực, hiệu quả, có tính lan tỏa rộng. Việc khen thưởng được thực hiện kịp thời, đúng người, đúng thành tích, khách quan. Sở Nội vụ các tỉnh, thành trong Cụm đã tham mưu, triển khai nhiều giải pháp rà soát, đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của tổ chức, bộ máy chính quyền và trong công tác cán bộ, quản lý biên chế, cải cách hành chính, thanh tra công vụ, quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ, tôn giáo, thi đua khen thưởng, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế-xã hội của các tỉnh, thành phố.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, gắn với việc thực hiện Giao ước thi đua, năm 2021, các đơn vị trong Cụm thi đua xác định tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác thi đua, khen thưởng; xác định công tác thi đua, khen thưởng là động lực trong việc chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thực chất; tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Đồng thời, các Sở Nội vụ trong Cụm cũng phấn đấu thi đua hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng nhiệm vụ chuyên môn năm 2021, trọng tâm là tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tham mưu thực hiện trình tự, thủ tục thành lập đơn vị hành chính đô thị tại một số địa phương. Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2021-2030; tham mưu cho UND tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; tham mưu xây dựng, trình UBND tỉnh, thành phố Đề án biên chế công chức hành chính, số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp nhà nước tỉnh, thành phố năm 2022 trình HĐND tỉnh, thành phố…

Lãnh đạo Sở Nội vụ các tỉnh, thành Bắc Bộ chụp ảnh lưu niệm.

Theo kết quả tổng hợp điểm thi đua Sở Nội vụ Cụm các tỉnh, thành phố Bắc Bộ năm 2020, Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng-Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2020, dẫn đầu Cụm thi đua với tổng số 994 điểm (trên thang điểm 1.000), tiếp sau là Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc, Nam Định, Bắc Ninh, thành phố Hà Nội…

Lãnh đạo Văn phòng Bộ Nội vụ tặng hoa chúc mừng Cụm trưởng, Cụm phó năm 2020, 2021.

Tại Hội nghị, Cụm thi đua ngành Nội vụ các tỉnh, thành Bắc Bộ thống nhất bầu Sở Nội vụ tỉnh Nam Định làm Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2021, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh làm Cụm phó Cụm thi đua năm 2021.

V.H.N

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sở Nội vụ Hải Phòng dẫn đầu Cụm thi đua ngành Nội vụ các tỉnh, thành Bắc Bộ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác