Print Thứ Năm, 17/12/2020 16:30 Gốc

Sáng 17/12, đoàn công tác của UBND thành phố kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 tại Sở Ngoại vụ. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân làm trưởng đoàn, cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Người dân làm việc tại Bộ phận 1 cửa Sở Ngoại vụ.

Thực hiện công tác CCHC nhà nước, thời gian qua Sở Ngoại vụ đã tập trung cao cho công tác tuyên truyền, áp dụng nhiều sáng kiến, mô hình, cách làm mới trong triển khai thực hiện các nội dung CCHC. Công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tiếp công dân, xử lý đơn thư có nhiều chuyển biến tích cực, giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân kiểm tra tại bộ phận Một cửa Sở Ngoại vụ.

Trong năm 2020, Sở Ngoại vụ đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng 116 nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất do UBND thành phố giao; bộ phận “một cửa” tiếp nhận, giải quyết 257 hồ sơ TTHC đúng hạn; 100% cán bộ, công chức, viên chức Sở ký cam kết không phiền hà, sách nhiễu trong thực thi công vụ; 100% thủ tục hành chính của sở được thực hiện bằng hình thức trực tuyến; giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế từ 15 ngày xuống 7 ngày…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân chỉ đạo tại buổi làm việc.

Năm 2021, Sở Ngoại vụ duy trì việc đăng tải 100% thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử; triển khai cung cấp dịch vụ hành chính công mức độ 3, 4; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành hoạt động của cơ quan Sở; tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015…

Tại buổi kiểm tra, các thành viên Đoàn công tác cũng đề nghị Sở làm rõ một số nội dung liên quan đến việc thực hiện các TTHC tại bộ phận Một cửa, việc thực hiện các nhiệm vụ được UBND thành phố giao, vấn đề cải cách thể chế cùng một số nội dung khác.

Qua kiểm tra và nghe báo cáo của Sở Ngoại vụ và ý kiến phát biểu các thành viên Đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân ghi nhận sự nỗ lực của Sở Ngoại vụ, kết quả CCHC chuyển biến tích cực, kịp thời khắc phục một số tồn tại trong công tác CCHC.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ báo cáo tại buổi làm việc.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021, Phó Chủ tịch Thường trực yêu cầu Sở Ngoại vụ cần nắm chắc, dự báo sát tình hình, tham mưu kịp thời, xây dựng các hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, ngoại giao nhân dân phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố. Đối với công tác CCHC, Sở tiếp tục quan tâm việc lưu trữ, sắp xếp hồ sơ liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm khoa học, hợp lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và đưa việc áp dụng ISO 9001:2015 thực chất, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Đồng thời, cần nhanh chóng khắc phục những hạn chế do Tổ công tác kiểm tra, nêu ra trước đó. Tiến hành tổ chức, sắp xếp bộ máy của sở gọn, hoạt động hiệu quả cao. Về giải quyết các kiến nghị của Sở, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố và các sở, ngành liên quan sớm xem xét, giải quyết.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sở Ngoại vụ tăng cường ứng dụng thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác