Print Thứ Tư, 03/03/2021 10:00 Gốc

Theo Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 11/1/2021 về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần Đại biểu Quốc hội khóa XV, số lượng đại biểu ở các cơ quan trung ương dự kiến là 207 đại biểu (41,4%)

Số lượng đại biểu ở các cơ quan trung ương được phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị như sau:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Số lượng, cơ cấu, thành phần Đại biểu Quốc hội ở Trung ương
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác