Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:48

Sở LĐTB&XH có Kế hoạch về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại một số phòng, đơn vị trực thuộc Sở năm 2018. Theo đó, các vị trí, chức danh dự kiến thi tuyển là: Phó Trưởng phòng việc làm – An toàn lao động, Phó Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ xã hội, Phó Giám đốc Trung tâm điều dưỡng người tâm thần.

Đối tượng đăng ký dự tuyển là công chức, viên chức đang công tác tại phòng, cơ quan thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, trong quy hoạch chức danh tuyển chọn và cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở các địa phương, cơ quan, đơn vị khác, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và trong quy hoạch các chức danh tương đương với chức danh cần bổ nhiệm. Ngoài ra, đối tượng được đề cử dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch chức danh tuyển chọn hoặc chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn được tập thể lãnh đạo Sở đề cử.

Sở LĐTB&XH dự kiến sẽ tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 28/9/2018 và thẩm định hồ sơ từ ngày 1/10/2018  đến hết ngày 10/10/2018; thông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển dự kiến từ ngày 17/10/2018 đến hết ngày 7/11/2018; dự kiến thi viết từ ngày 15-18/11/2018; dự kiến trình bày Đề án từ ngày 28-29/11/2018.

Các ứng viên sẽ làm bài thi viết có thời gian 180 phút, có nội dung kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nghiệp vụ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực thi tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển… Ngoài ra, ứng viên sẽ trình bày Đề án của cá nhân đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh cần tuyển chọn và nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh cần tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống, phong cách lãnh đạo; trả lời câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.

Hội đồng thi tuyển có không quá 17 thành viên, do Giám đốc Sở là Chủ tịch Hội đồng, các thành viên là các Phó Giám đốc Sở, đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo một số phòng liên quan, các chuyên gia trong ngành, lĩnh vực của người tham gia dự tuyển.

Theo Sở LĐTB&XH, việc thi tuyển này nhằm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý; tăng tính cạnh tranh, tạo cơ hội để lựa chọn được cán bộ có năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín để bổ sung cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Sở; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, công khai, bình đẳng để phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có tài, đức để đóng góp sức lực, trí tuệ vào sự phát triển cơ quan Sở.

haiphong.gov.vn 08/09/2018 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sở LĐTB&XH tổ chức thi tuyển 3 chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác