Print Thứ Ba, 14/07/2020 10:48 Gốc

Chiều 13/7, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020÷2025. Đồng chí Lê Khắc Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố biểu dương những thành tích xuất sắc mà Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trong thời gian tới, thành phố xác định chỉ tiêu phấn đấu “nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đến năm 2025 cơ bản không còn hộ nghèo (theo chuẩn quốc gia), phấn đấu ngang tầm với các thành phố tiêu biểu ở châu Á vào năm 2030” và nhiệm vụ “Tiếp tục thực hiện và hoàn thiện chủ trương “Đầu tư cho an sinh, phúc lợi xã hội đi trước một bước so với phát triển kinh tế”. Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tập trung thực hiện một số nội dung sau: Một là, bám sát kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của toàn ngành và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2021-2025) đã được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giao để phát động các phong trào thi đua; Hai là, tiếp tục đổi mới phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thực chất theo Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ba là, phát động mạnh mẽ các đợt thi đua đặc biệt, đột xuất thực hiện các nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị trọng đại, động viên, khen thưởng kịp thời, thỏa đáng; Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách thi đua, khen thưởng, phát hiện, xây dựng điển hình tiên tiến, đặc biệt là các phong trào thi đua trong toàn ngành; Năm là, tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng, đa dạng các hình thức khen thưởng, biểu dương.

6 tập thể tiêu biểu được nhận Giấy khen.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam, tại Hội nghị, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Bách Phái phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020÷2025, trong đó tiếp tục quán triệt triển khai và thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua với nội dung thiết thực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính.

16 cá nhân tiêu biểu được khen thưởng.

Ghi nhận những thành tích đạt được, tại Hội nghị, 6 tập thể và 16 cá nhân tiêu biểu có thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015÷2020 được tặng Bằng khen của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tại đây, các đại biểu biểu quyết thống nhất thông qua danh sách 4 đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trong giai đoạn 2015÷2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố nhiều chính sách an sinh xã hội được triển khai có hiệu quả, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố, nổi bật: công tác lao động, việc làm tiếp tục ổn định và tăng trưởng, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho 273.457 lượt lao động, tỷ lệ thất nghiệp giảm dưới 4%; quan hệ lao động ổn định, các chính sách lao động, tiền lương được triển khai đồng bộ, tranh chấp lao động được hỗ trợ giải quyết kịp thời. Giáo dục nghề nghiệp tiếp tục phát triển, đề án hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã góp phần tăng cường cơ hội việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp – phi nông nghiệp, tỷ lệ lao động qua đào tạo 85% bằng 113,3% so với giai đoạn 2010÷2015.

Với sự tham mưu của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, thành phố đã thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tạo hiệu ứng tốt trong xã hội, 100% người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống dân cư nơi cư trú; cơ bản người có công có khó khăn về nhà ở đã và đang được hỗ trợ làm mới, sửa chữa; mức hỗ trợ quà cho người có công năm sau cao hơn năm trước và cao nhất cả nước. Hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo thành phố giao, mục tiêu cơ bản xóa hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016÷2020 đạt được vào năm 2020. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được tập trung cao cho phòng ngừa giảm thiểu xâm hại và phòng chống các tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em. Tập trung giải quyết nhiều chế độ cho thanh niên xung phong, con đẻ của người nhiễm chất độc da cam và nhiều hồ sơ người có công tồn đọng.

V.H.N

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội khen thưởng 6 tập thể và 16 cá nhân có thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015÷2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác