Print Thứ Hai, 29/07/2019 10:31

Sáng 29/7, tại Hà Nội, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện giao ước thi đua của Cụm thi đua.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua – Khen thưởng Trung ương; Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBNd thành phố Hải Phòng; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội; Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, xác định rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng là động lực mạnh mẽ thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, lãnh đạo các thành phố trong Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác này. Nhờ đó, công tác thi đua, khen thưởng của các thành phố trong những năm qua, nhất là 6 tháng đầu năm 2019, đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Các phong trào thi đua từng bước đổi mới về nội dung, hình thức và phương thức hoạt động.

Sự đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua của các thành phố đã góp phần tạo ra khí thế thi đua mới, đồng bộ và rộng khắp. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế – xã hội. Phong trào thi đua đã phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân các thành phố, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2019.

Một số chỉ tiêu chủ yếu 5 thành phố đạt được 6 tháng đầu năm 2019 như sau:

STTHà NộiTP. Hồ Chí MinhHải PhòngĐà NẵngCần Thơ
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)Ước tăng 7,21% so cùng kỳ611.525 tỷ đồng, tăng 7,86%Ước tăng 16,3%, cao nhất từ trước đến nayƯớc tăng 6,21%Ước tăng 6,31%
Tổng thu ngân sách133.854 tỷ đồng193.310 tỷ đồng44.568,5 tỷ đồng14.722,4 tỷ đồng9.577,959 tỷ đồng
Tổng kim ngạch xuất khẩuTăng 5,4% so cùng kỳ19,6 tỷ USD7.075,2 triệu USD841 triệu USD1.120,89 triệu USD
Thu hút khách du lịch14,4 triệu lượt4,25 triệu lượt3,98 triệu lượt2,75 triệu lượt4,97 triệu lượt

Mỗi thành phố đã lựa chọn chủ đề năm 2019 triển khai sâu rộng trong toàn thành phố cùng với các phong trào thi đua yêu nước do Chính phủ phát động với quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội 2019, bước đầu đạt kết quả tích cực.

Các thành phố cũng đã triển khai có hiệu quả, thiết thực các phòng trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động: Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau.

Các thành phố cũng tập trung phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh tại địa phương: Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội”; thành phố Hà Nội với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; thành phố Hải Phòng với chủ đề “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách Nhà nước – Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”; thành phố Đà Nẵng với chủ đề “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”; thành phố Cần Thơ với chủ đề “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân”.

Bên cạnh các phong trào thực hiện chủ đề năm, các thành phố đã phát động các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào những vấn đề cấp bách, khó khăn, phức tạp của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cụm Thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua – khen thưởng 6 tháng cuối năm 2019: tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hiệu quả, thiết thực; tổ chức sơ kết, đánh giá 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; xây dựng, triển khai tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước các thành phố và Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ X; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các gương “người tốt, việc tốt”…

(Tiếp tục cập nhật)

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2019 Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác