Print Thứ Hai, 13/07/2020 13:33 Gốc

Sáng 13/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

6 tháng đầu năm 2020, ngành Tuyên giáo Thành phố đã chủ động, tích cực, thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác đề ra; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị, địa phương trong điều hành, tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện gắn với hoạt động nắm bắt, điều tra dư luận xã hội nên ngày càng chủ động, có tính dự báo và định hướng tư tưởng đúng đắn, kịp thời trước những tác động đan xen của những yếu tố tích cực, tiêu cực trên thế giới, trong nước và địa phương. Các nội dung tuyên truyền mang tính toàn diện, phong phú và gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển các lĩnh vực của đời sống xã hội. Công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng được triển khai thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được duy trì nề nếp, chú trọng việc gắn lý luận với yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị. Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử ở các cấp, ngành được thực hiện nghiêm túc từ khâu khai thác, xử lý tư liệu đến biên soạn, hội thảo, thẩm định và nghiệm thu…

Quang cảnh Hội nghị.

Về nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Trong đó, tham mưu cấp ủy tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức thực hiện, đảm bảo phù hợp với đối tượng, thực tiễn của địa phương, đơn vị; tập trung triển khai, tham mưu các nội dung công tác đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Trung ương và thành phố; chủ trì tổ chức giao ban, định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí; tham mưu triển khai và sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về lĩnh vực khoa giáo, văn hóa văn nghệ; tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chủ động tham mưu, chủ trì tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2020)…

Phương Trang

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác