Print Thứ Sáu, 10/09/2021 08:49 Gốc

Chiều 9/9, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng chủ trì tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thanh ủy, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng và Liên đoàn Lao động thành phố.

Các đồng chí: Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng; Tống Văn Băng, Ủy viên Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố đồng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận Thành ủy, Liên đoàn Lao động thành phố tập trung triển khai thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng trong khu công nghiệp, khu kinh tế, đã đạt nhiều kết quả thiết thực, khả quan; hoàn thành 5/8 nội dung phối hợp tại Kế hoạch số 01-KH/BDTU-BQLKKT-LĐLĐTP ngày 25/5/2021. Từ đầu năm đến nay, quan hệ lao động tại doanh nghiệp ổn định, không phát sinh trường hợp tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể; chưa phát sinh trường hợp lây lan dịch bệnh trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Tuy nhiên, có 3 nội dung phối hợp triển khai về tổ chức tọa đàm, đối thoại, hội nghị chưa tổ chức (bị chậm so với Kế hoạch) do tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài, diễn biến phức tạp.

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo thuận, thống nhất đề ra 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2021, đó là: Tiếp tục tăng cường nắm tình hình công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế về đời sống việc làm, điều kiện sinh hoạt, về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tăng cường hiệu quả công tác thu hút lao động, xây dựng nhà ở cho công nhân lao động. Phối hợp tổ chức Hội nghị Tọa đàm “Một số vấn đề về công tác quản lý, cơ chế, chính sách đối với lực lượng lao động nhập cư làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế Hải Phòng”. Tổ chức tuyên truyền về pháp luật lao động, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại khu công nghiệp, khu kinh tế bằng hình thức phù hợp, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng với chủ doanh nghiệp, cán bộ công đoàn cơ sở, người lao động tại khu công nghiệp, khu kinh tế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”.

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Về định hướng xây dựng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2022 về thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy, Ban Quản lý Khu kinh tế và Liên đoàn Lao động thành phố. Tập trung thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố về công tác phòng chống dịch, tiếp tục tập trung cao cho công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế-xã hội. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách liên quan đến nhà ở xã hội, tạo phúc lợi cho người lao động trong khu công nghiệp khu kinh tế. Tăng cường phân tích, đánh giá tổng thể chất lượng lao động làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố. Nâng cao chất lượng triển khai các mô hình Dân vận khéo tiêu biểu phấn đấu tăng thêm 10-12 mô hình Dân vận khéo tiêu biểu trong năm 2022. Đẩy mạnh phát huy hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Cùng với đó, đổi mới công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên; quan tâm phát triển đảng viên là công nhân lao động, trí thức trẻ; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn, hội trong khu kinh tế, khu công nghiệp. Nghiên cứu, đề xuất thực hiện phương án phù hợp để đưa cán bộ đoàn, hội về các khu kinh tế, khu công nghiệp; có những giải pháp, cách làm sáng tạo để thu hút, tập hợp đội ngũ trí thức trẻ trong doanh nghiệp. Triển khai các mô hình “Dân vận khéo” trong thanh niên công nhân lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế…

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sơ kết công tác phối hợp nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng trong khu công nghiệp, khu kinh tế
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác