Print Thứ Sáu, 15/11/2019 12:14

Sáng 15/11, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Hải Phòng (Ban Chỉ đạo 799 thành phố) tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về đẩy mạnh Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới (2014-2019).

Phó Giám đốc Công an thành phố Lê Trung Sơn báo cáo kết quả thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự 5 năm qua.

Trong 5 năm qua, với sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 799 thành phố, công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn thành phố có những chuyển biến tích cực. Nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự của cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường được nâng lên rõ rệt. Công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được đổi mới cả về nội dung và hình thức, gắn kết với các Phong trào cách mạng khác do Đảng và Nhà nước phát động. Mô hình phong trào được xây dựng không chỉ tăng về số lượng mà đảm bảo về chất lượng, giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề bức thiết phát sinh từ thực tiễn, thu hút được đông đảo cán bộ, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên, người lao động tích cực tham gia. Qua đó, góp phần đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, không để xảy ra các vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ tính riêng năm 2018, phạm pháp hình sự giảm 4% so với cùng kỳ, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 82,5%, trọng án trên 90%, tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế. Xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, quần chúng tiêu biểu trong đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các doanh nghiệp

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 799 các cấp thành phố tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo liên quan; nâng cao năng lực và phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn thành phố; tập trung nghiên cứu, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; kiểm tra, đánh giá thực trạng triển khai; kiện toàn Ban Chỉ đạo 799 các cấp đảm bảo sự chỉ đạo tập trung, đồng bộ và nâng cao năng lực điều hành, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo.

Các tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.

Nhân dịp này, ghi nhận thành tích đã đạt được, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 11 cá nhân; Giám đốc Công an thành phố tặng Giấy khen 26 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”.

V.H.N

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sơ kết 5 năm thực hiện đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác