Print Thứ Tư, 21/08/2019 09:02

Sáng 20-8, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc, sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Quốc Vượng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Tham dự Hội nghị tại các điểm cầu có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban kinh tế Trung ương; Đại tướng Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an; Hoàng Trung Hải – Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thiện Nhân – Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ trì tại điểm cầu Hải Phòng.

Báo cáo tại Hội nghị do đồng chí Võ Văn Thưởng trình bày, khẳng định trong 3 năm qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện và đồng bộ. Các cấp, các ngành đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các Nghị quyết, Quy định, Chỉ thị, Kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nghiêm túc, bài bản, đúng kế hoạch với nhiều nội dung sáng tạo, cụ thể, lựa chọn nhiều nội dung đột phá.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, tự giác của hầu hết tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và được quần chúng nhân dân hưởng ứng. Góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Cùng với việc phát huy các mô hình có hiệu quả, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Việc học tập các chuyên đề đã cơ bản khắc phục được tính “hình thức”, chất lượng ngày càng cao.

Công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân được tăng cường. Công tác biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các tấm gương điển hình tiêu biểu được các cấp uỷ, tổ chức Đảng quan tâm. Công tác tuyên truyền nội dung, kết quả thực hiện Chỉ thị được đẩy mạnh với rất nhiều hình thức phong phú, tạo tác động tích cực, sự lan tỏa trong xã hội.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05.

Khẳng định kết quả thực hiện Chỉ thị  đã góp phần tích cực trong phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng; hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, đổi mới tác phong làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, đóng góp quan trọng cho việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở nhiều địa phương, đơn vị.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng dành thời gian phân tích làm rõ những hạn chế, đồng thời yêu cầu thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp tiếp tục quán triệt về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, tính lâu dài, thường xuyên của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Đồng chí nêu rõ, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp cần xác định rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, tiếp tục rà soát hoàn thiện các quy đinh, quy chế, nội quy làm việc của các ban, ngành, địa phương, cơ quan đơn vị.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị. Lấy kết quả phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện.

LMT

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác