Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:41

Sáng 18-5, Quận ủy Hồng Bàng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5-2018 và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”.


Các đại biểu trong lễ chào cờ

Dự hội nghị có các đồng chí: Đoàn Văn Chương, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; Tô Đình Đại, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; Trần Quang Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đại diện các ban, ngành thành phố cùng lãnh đạo các đơn vị, các phường trên địa bàn quận.

Thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch triển khai thực hiện từng năm trong toàn Đảng bộ; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành nề nếp, cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Quy định số 101-QĐ/TW “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, góp phần tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân.


Bí thư quận ủy Đoàn Văn Chương trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Gắn việc học tập và làm theo lời Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua ở các địa phương, đơn vị, 2 năm qua, quận Hồng Bàng đều hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; công tác xây dựng Đảng và vận động nhân dân đem lại nhiều kết quả nổi bật, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị; thu ngân sách và thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng đạt cao; là đơn vị dẫn đầu khối quận của thành phố.

Về rèn luyện nề nếp tác phong đảng viên, cán bộ, công chức, Quận ủy chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực hiện chào cờ và sinh hoạt dưới cờ hàng tuần qua đó biểu dương, phê bình kịp thời, nghiêm túc… đã trở thành động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm chính trị.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo tiếp tục được duy trì và phát huy tác dụng tích cực; gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều, có sức thuyết phục cao… góp phần giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng bộ.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức trao 111 Huy hiệu Đảng cho các đảng viên, trong đó 3 đảng viên được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 6 đảng viên được trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 47 đảng viên được trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 12 đảng viên được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 14 đảng viên được trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 27 đảng viên được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Quận ủy Hồng Bàng cũng tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh 2 năm qua.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Chương đã chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng nhân dịp này; tập thể và cá nhân được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung cơ bản, cốt lõi, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; tạo thành nề nếp, ý thức tự giác về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện hiệu quả các nghị quyết trung ương, thành phố và nhiệm vụ của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc trong trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo, gương người tốt, việc tốt, nhân tố tích cực, tạo sức lan toả rộng khắp…

Hải Hậu – An ninh Hải Phòng 18/05/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác